כתיבת תוכנית עסקית

כל עסק מצליח מתחיל בתוכנית טובה
paper stickers with words teamwork, business plan and seo on tabletop

האם לעסק שלך יש תוכנית עסקית?

בישראל – אחד מתוך שלושה עסקים ייסגר בחמש השנים הראשונות לפעילותו. אחת הסיבות העיקריות לכך היא פעילות ללא תוכנית ואסטרטגיה.

בעולם עסקי מושלם – לכל עסק הייתה תוכנית עסקית מקצועית ומסודרת, אך בעלי עסקים רבים בישראל פותחים עסק על בסיס רעיון וידע מקצועי בתחומם, אך לא מתנהלים לפי אסטרטגיה ותוכנית שנבנתה מראש, ולכן נשארים רוב הזמן במצב תגובתי ולא יוזם -הם מכבים שריפות במקום לצמוח, ומכסים חובות במקום להרוויח.

אם ההתנהלות הזו מוכרת לך ממקור ראשון – הגיע הזמן לפנות אלינו, לחברת "שחקים".

גם אם הבנת את הצורך בתוכנית עסקית, לא תמיד יש לך את הידע המקצועי והזמן הנחוצים לבנייתה, כתיבתה והוצאתה לפועל בדרך היעילה ביותר.

תוכנית עסקית טובה דורשת ראייה מקיפה של העסק: החל מהיכרות עם הענף וכוחות המאקרו במשק וראייה של העסק בתוך המכלול השלם, וכלה בפירוק העסק לרכיביו הקטנים ביותר והבנה של צרכיו הפיננסיים והאחרים.

כל זאת לצד כתיבה מקצועית המציגה את עיקרי התכנון, ואת הפעולות הנחוצות כדי להוציאו לפועל, בדרך בהירה ומעמיקה, לצד תכנון מנגנוני בקרה יעילים, שיאפשרו בדיקה בזמן אמת של יישום התוכנית, צעד אחר צעד.

למומחים שלנו יש ניסיון, ידע וכלים שיאפשרו לתוכנית העסקית שלך לקרום עור וגידים.
יתרה מזאת, במקרה הצורך, יש להם יכולת להרחיב את היריעה ולהוציא את התוכנית לפועל במסגרת שירות הדגל שלנו: ניהול כספים חיצוני של העסק שלך.

מדוע העסק שלך צריך תוכנית עסקית?

לכאורה, התשובה ברורה. בעל עסק לא יכול לדעת לאן מועדות פניו ללא תוכנית המציבה מטרות ברורות, לפרק זמן מוגדר. הוא לא יכול לקבל החלטות ללא ידיעה היכן הוא עומד עכשיו והיכן הוא רוצה להיות בעוד שנה או חמש שנים. הוא לא יכול להקצות כסף ומשאבים לפעולות מסוימות, רק על סמך צורך נקודתי – עליו לראות את התמונה הגדולה, וממנה לגזור יעדים ופעולות. לשם כך נחוצה תוכנית עסקית.

אך למעשה, תוכנית עסקית עונה על צרכים עסקיים רחבים בהרבה מאשר תכנון בלבד:

ראשית, תוכנית עסקית היא מעין כרטיס ביקור של העסק, המשמש אותו להשגת אשראי ומימון מהבנקים ומגופים אחרים. כיום, משקיעים אינם מסתפקים בביטחונות ובלחיצת יד, אלא דורשים תוכנית עסקית מפורטת המציגה תחזיות מבוססות ומנומקות, תכנון תזרים מזומנים והערכה מפורטת לגבי גובה ההשקעה והערוצים אליהם תנותב.

שנית, לעסקים הנמצאים בצומת דרכים או במשבר, נחוצה תוכנית עסקית שתאפשר להם לקבל החלטות. תוכנית עסקית שנעשית על-ידי גורם חיצוני מקצועי, כמו חברת "שחקים",
מאפשרת להם לקבל חוות דעת מבוססת שתכוון אותם לשימוש יעיל במשאבים ותוכל לשחרר אותם מתבניות חשיבה מגבילות.

People discussing business plan
Man writing business plan

מה כוללת תוכנית עסקית מקצועית?

תוכנית עסקית מקצועית מבוססת על ניתוח מצבו העדכני של העסק,
לא רק בהתאם למאזן בוחן המשקף את המצב בשנה שעברה, או דו"חות חשבונאיים שונים, אלא על בסיס התבוננות מעמיקה במצב הבנקאי של העסק, בהוצאות ובהכנסות, בנכסים ובהתחייבויות, במשאבים המוקצים לכל אחד מתחומי העסק: תפעול, ייצור, שיווק, מכירות ושירות, בתנאי התשלום של לקוחות מול תנאי התשלום לספקים ובאופן בו מתבצעת הנהלת החשבונות.

בנוסף למצבו האובייקטיבי של העסק, תוכנית עסקית מקצועית לוקחת בחשבון שינויים ענפיים, שינויים כלכליים בארץ ובעולם ופעילות של מתחרים.

כתוצאה מניתוח מדוקדק של העסק, תוכנית עסקית משקפת נקודת מבט אובייקטיבית על המצב, ומגדירה מטרות בנות ביצוע לטווחי זמן שונים ואבני דרך להתפתחות העסק.
מתוך התוכנית ניתן להגדיר במדויק מהו האשראי הנדרש לעסק, ובאלו תנאים מומלץ לגייסו.

אמנם החיים, ובתוכם ההתנהלות העסקית, מלאי תהפוכות, אך תוכנית עסקית טובה מספקת הערכה הגיונית לגבי העתיד, ומהווה בסיס יציב לשינויים במקרה הצורך. תוכנית כזו היא מסמך בסיסי חשוב בהתנהלותו של כל עסק, בשלב ההקמה ובשלבי ההתפתחות השונים שלו, ולכן חשוב שהיא תיכתב ביד מקצועית ובוטחת.

כתיבת תוכנית עסקית

מדוע כדאי לכם לפנות לחברת שחקים?

שלבי בניית תוכנית עסקית

בישראל – אחד מתוך שלושה עסקים ייסגר בחמש השנים הראשונות לפעילותו. אחת הסיבות העיקריות לכך היא פעילות ללא תוכנית ואסטרטגיה.

1
הבנה וניתוח
בשלב הראשון נשב עם הנהלת העסק או החברה ועם כל הגורמים הרלוונטיים בעסק, כדי לנתח את מצבו הפיננסי של העסק ואת כל ההיבטים של הפעילות העסקית. ננתח את הדוחות, נכיר את המצב מול הבנקים ונחשב את ההוצאות וההכנסות, עד לרמת ההוצאות השוליות ביותר.
2
שאיפות ומטרות
לאחר מכן נדבר על שאיפות, מטרות ורעיונות לצמיחה, ונעריך באופן מקצועי את צפי גידול העסק, מתוך התייחסות לכל היבט ולכל תרחיש אפשרי.
3
תוכנית מובנית
לאחר הבנת המצב, הצרכים והשאיפות להתפתחות, ניצור תוכנית מובנית המהווה תמונה עסקית כוללת, עם יעדים ברורים ומוגבלים בזמן, הגדרת האשראי הנדרש, מקורות מומלצים לגיוסו ומנגנוני בקרה על יישום התוכנית בפועל.